Prislistor övervägs för Bangkoks motorcykeltaxis
Samtidigt som Thailands polis lovar att ta tag i hänsynslösa motorcykeltaxichaufförer så föreslår tjänstemän att lite transparens i prissättningen skulle kunna hjälpa. När man avtäckte sin plan för att organisera officiella stationer för motorcykeltaxis runtom i Bangkok så föreslog Storstadspolisbyrån under gårdagen att alla stationer skulle sätta upp prislistor som visar hur mycket en tur till varje destination skulle kosta. Samtidigt måste alla polisstationer se till att alla taxiförare i sina respektive områden är registrerade hos Landtransportmyndigheten. Generallöjtnant Apirat Kongsompong sade att tjänstemän måste undersöka hur många taxistationer det finns i varje distrikt innan man organiserar dem för att minimera trafikstockningarna som de orsakar på vägar och trottoarer. Processen kommer att starta under veckan.

17.06.2014
Tidligare


Thailand idag ©