Över 600 föreläsare vid Thammasat University är emot amnestilagen
Föreläsare, tjänstemän och elever vid Thammasat University har officiellt förklarat sin opponering mot amnestilagen, och uppmanar senaten att avfärda den.
Universitetet samlade in 682 signaturer - varav 636 var från föreläsare - enbart under söndagen för att förtydliga sitt motstånd. Rektor Somkit Lertpaithoon sade att lagen enbart bör gagna personer som deltog i politiska demonstrationer, och inte personer från regeringen eller de som är iblandade i korruptionsfall.
Han tillade att lagen strider mot konstitutionen eftersom den verkar benåda politiker som har begått illegala handlingar./ Maipenrai

04.11.2013
Tidligare


Thailand idag ©