Sjuk- och tandvård i Thailand

Den thailändska sjukvården

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet.

Thailand tillhör inte EU eller EES. För att ha tillgång till hög nivå avseende vård är det därför ofta nödvändigt att teckna privat sjukvårdsförsäkring. Vår kraftiga rekommendation är att teckna privat sjukvårdsförsäkring vid flytt till Thailand. Oavsett var man vistas får man då tillgång till bästa möjliga sjukvård, man eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare.

Räkna med ett pris från 2 500 kr per månad för en sjukvårdsförsäkring av god kvalité och som är giltig i hela världen. Priset beror dock till stor del på din ålder och ditt hälsotillstånd varför stora variationer förekommer. 

Att teckna privat sjukvårdsförsäkring är en av förhållandevis få tillkommande kostnader som en emigration från Sverige medför. Man bör samtidigt ha i åtanke att man som boende i Sverige betalar för sin vård via skatten. Detta sker via landstingsskatten som är en del av kommunalskatten. Landstingsskatten är i genomsnitt 10 % av inkomsten. En person som har en månatlig inkomst om 40 000 kr ”betalar” därmed via skatten ca 50 000 kr per år för att få ta del av den svenska vården. En privat sjukvårdsförsäkring är oftast betydligt billigare än så och dessutom har man omedelbar tillgång till sjukvård (vilket inte alltid är fallet i Sverige och övriga länder) och stor valfrihet vad gäller val av sjukhus.

Källa: sparsamskatt.se


Thailand idag ©