Flytta till Thailand

Varför flytta till Thailand?


 • Låga levnadskostnader; låga priser på mat, boende och aktiviteter, räkna med ungefär 1/3 av priserna i Sverige
 • Behaglig livsstil; de låga priserna leder till att man kan unna sig betydligt mer
 • Klimatet; värme året om, 26-28 grader i havet, mängder av stränder
 • Vänliga människor; thailändarna är kända för sin generositet och positiva inställning
 • Låg kriminalitet; Thailand är i allmänhet ett mycket säkert land att bo i
 • Goda kommunikationer; såväl till/från Thailand som inom landet
 • Fördelaktig beskattning för svenska pensionärer
 

Allmänt om skatter i Thailand

Från allmänna inkomster medges vissa grundavdrag (vanligen 30,000 Baht).
Personer som är äldre än 65 år får dessutom avdrag med 190 000 Baht per år. Därutöver medges avdrag (beloppsbegränsade) för bl a livförsäkringar, långsiktigt sparande, bolåneräntor, välgörenhet m m.

Skatt på nettoinkomst (Baht):
Inkomst Skatt, %
0 – 50,000 0
50,001 – 100,000 5
100,001 – 500,000 10
500,001 – 1,000,000 20
1,000,001 – 4,000,000 30
4,000,001 - 37

I Thailand saknas förmögenhetsskatt liksom arvsskatt. Kapitalvinster beskattas som vanlig inkomst, dock är högsta skatt på räntor och utdelningar 15 %.

På alla köp och försäljningar av fastigheter uttas en stämpelskatt om 0,5 %. Hyresinkomster från fastighet beskattas med 10 – 30 % beroende på typ av fastighet.

Bolagsskatten är i normalfallet 30 % men kan reduceras till 20 eller 25 % om vissa villkor uppfylls. Mervärdesskatten uppgår till 7 %.

Deklaration skall inlämnas senast 31 mars. Föregående kalenderår utgör beskattningsår.Så gör du – blanketter vid utflyttning

Det är viktigt att förstå att det är stor skillnad på att ”skriva ut sig” och att vara skattemässigt utflyttad. Du bör därför noggrant ta del av det som gäller så att det inte råder några oklarheter.

Att anmäla att man avser att flytta från Sverige är mycket enkelt och följande blankett skickas till Skatteverket:

 • ”Anmälan – flyttning till utlandet” (SKV 7665)

Denna anmälan leder till att du lämnar folkbokföringen och därmed Försäkringskassan. Observera att det är mycket viktigt att du ser till att du omfattas av sjukförsäkringsskydd i ditt nya land och/eller har tecknat privat sjukvårdsförsäkring när du tar detta steg.

En tid efter att du lämnat in din anmälan kommer du i normalfallet att få en ny blankett från Skatteverket:

 • "Förfrågan – bosättningsförhållanden m m” (SKV 2704)

Blanketten, som även brukar kallas ”16 frågor”, utgör del i det underlag som Skatteverket tillämpar för att avgöra om du har väsentlig anknytning till Sverige eller ej.

Som utflyttad pensionär kommer, givet att övriga regler uppfylls, dina svenska pensionsinkomster att beskattas i Sverige med högst 25 % (i vissa fall sker ingen beskattning alls). Detta i enlighet med den s k SINK-skatten. För att ansöka om detta använder du följande blankett:

 • "Ansökan – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta” (SKV 4350)

Som bilaga till blanketten ska du även lämna en bosättningsutredning och ett intyg om att du är bosatt utomlands. Om inte ansökan om SINK-beskattning lämnas in kommer pensionsinkomsterna att beskattas som om du var boende i Sverige (”vanlig” svensk inkomstskatt).
 

”Svensk” i många avseenden

Om du ser till att uppfylla kraven som ställs så kommer du efter utflyttning att få en mycket förmånlig beskattning på dina pensionsinkomster. I många avseende är du även i fortsättningen ”svensk” och du behåller:
 • Svenskt medborgarskap
 • Svenskt pass
 • Svensk rösträtt till riksdagsval

Självklart äger du även rätt att få vistas i Sverige, äga fritidshus m m.

Checklista inför utflyttning

Nedan följer ett antal punkter och frågeställningar som du bör åtgärda/besvara/utreda innan du flyttar utomlands. Att tänka på:
 
 • Väsentlig anknytning eller ej
 • Förmögenhet & Kapital, åtgärder och omdisposition
 • Visum och uppehållstillstånd
 • Lokala regler arv och gåva
  • Testamente
 • Bostäder
  • Bostad i det nya landet
  • Försäljning svensk bostad
  • Uppskov med skatt
  • Bohagsflyttning
 • Deklaration i Sverige och det nya landet
 • Folkbokföring och adressändring
 • Sjukvård
  • Tillhörighet eller ej
  • Utredning
  • Privat sjukvårdsförsäkring
 • Diverse
  • Körkort och bil
  • Valutaregler
  • Husdjur
  • Bankkonto nya landet
  • Hem- och bilförsäkring
 • Intjänade pensioner
  • Pensionsutredning
  • Beskattning i Sverige
  • Optimering av pensioner
  • Maximering av pensioner
 • Beskattning av pension i det nya landet
  • Skatteutredning
  • Optimering av pensioner
  • Dubbelbeskattningsavtal

Källa: sparsamskatt.se


Thailand idag ©