Myndigheter / VISA


Uppehållstillstånd/visum/medborgarskap

Ett s k ”Non-Immigrant Visa” är ett visum för personer som planerar att stanna länge i Thailand. Det finns i flera olika varianter men för svenska pensionärer som avser att bosätta sig i Thailand torde ett s k ”Retirement Visa – Non-Immigrant O-A” vara mest passande. Detta visum gäller i ett år och kan därefter förnyas. Följande krävs:

 • Äldre än 55 år
 • Blankett TM7
 • Kopia på passet liksom passfoto 4x6 cm
 • 500 Baht i avgift
 • Intyg från ambassaden att man vill pensionera sig i Thailand
 • Intyg att man inte är kriminellt belastad
 • Friskhetsintyg/hälsodeklaration
 • Bankintyg som visar att man har ett thailändskt konto med minst 800 000 Baht eller inkomst som uppgår till minst 65 000 Baht per månad

Observera att det skall kunna styrkas att pengarna kommer från utlandet (använd blankett FETF, Foreign Exchange Transfer Form, för att bevisa detta).

Årligen därefter kan uppehållstillståndet förnyas med ett år i taget (förutsatt att de finansiella villkoren fortfarande uppfylls). Detta sker genom att besöka valfritt immigrationskontor och betala 1 900 Baht.

Var tredje månad skall man meddela till immigrationsmyndigheten sin aktuella adress.

Efter minst tre år med ”Non Imm O-A”-visum kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd i Thailand. Snarlik dokumentation som ovan krävs. Dessutom genomförs en intervju som inkluderar ett test av den sökandes färdigheter i Thai (tal-, läs- och skrivtest). Avgiften uppgår till 191 400 Baht. Maximalt 100 personer per år och per nationalitet får permanent uppehållstillstånd. Observera dock att ett permanent uppehållstillstånd inte är något krav för dig som avser att pensionera dig i Thailand. Även med ”Non Imm O-A”-visum blir din pensionsbeskattning gynnsam, givet att rätt planering sker.

Även om man inte är gift med en thailändare kan man ansöka om medborgarskap. Kraven är som ovan men ytterligare extra färdigheter i Thai krävs.

Efter det att man beviljats visum (visum som gäller ett år eller längre) har man upp till sex månader efter ankomst på sig att flytta sina tillhörigheter till Thailand utan extra avgift.
Därefter import- och momsbeskattas införseln (med totalt 27 %).

 

 


Bankkonto

Att öppna bankkonto i Thailand är normalt mycket enkelt.
Ett giltigt pass (eventuellt även intyg från ambassaden) är ofta allt som krävs.
Ett bankomatkort kopplas automatiskt till kontot vilket underlättar uttag.

Körkort

Befintligt internationellt körkortOm din vistelse i Thailand är temporär måste ditt svenska körkort ersättas av ett internationellt körkort. Om du avser att pensionera dig och därmed stanna länge i Thailand måste du skaffa ett inhemskt körkort varvid följande krävs:

 • Pass (inkl visum)
 • Passfoto
 • Hälsointyg
 • Intyg från immigrationsmyndigheten som styrker den sökandes adress
 • 105 Baht i avgift

Det första thailändska körkortet gäller i ett år. Därefter förnyas körkortet vart femte år.Källa: sparsamskatt.se


Thailand idag ©